Informacja o kodach CN

Informacja o kodach CN

INFORMACJA

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy prawo energetyczne (tj. Dz.U. 2012, poz. 1059 ze zm.) ARGE Paliwa Sp. z o.o. zobowiązana jest do prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z nazwą oraz klasyfikacją Nomenklatury Scalonej (kody CN), jaką posiadają paliwa ciekłe stosownie do rozporządzenia Ministra Energii z dnia 15 grudnia 2016 w sprawie szczegółowego wykazu paliw ciekłych, których wytwarzanie, magazynowanie lub przeładunek, przesyłanie lub dystrybucja, obrót, w tym obrót z zagranicą, wymaga koncesji oraz których przywóz wymaga wpisu do rejestru podmiotów przywożących (Dz.U., poz. 2039).

 

W związku z powyższym informujemy, że w dokumentach handlowych oraz księgowych ARGE Paliwa będzie obok handlowych nazw produktów zamieszczać także odwołania do kodów CN oraz nazw paliw ciekłych, którymi posługuje się ww. rozporządzenie. Wszelkie dotychczas wystawione dokumenty, w tym zawarte umowy, nie wymagają aktualizacji w tym zakresie.

 

Poniżej  znajduje się zestawienie produktów, którymi obrót wymaga koncesji (lub wpisu do rejestru podmiotów przywożących), dostępnych w ofercie ARGE Paliwa wraz z ich nazwami oraz kodami CN.

Lp.

 

Nazwa handlowa

Nazwa wg rozporządzenia Ministra Energii

 

Kod CN

1.

Benzyna silnikowa 95 [M3][1]

Benzyna silnikowa

2710 12 45

2.

Benzyna silnikowa 98 [M3]1

Benzyna silnikowa

2710 12 49

3.

Olej napędowy [M3]

Olej napędowy

2710 19 43,

2710 20 11

4.

Lekki olej opałowy [M3][2]

Lekki olej opałowy

2710 19 47

5.

Gaz płynny (LPG) [T][3]

Gaz płynny (LPG)

2711 19 00

6.

Olej napędowy Vigor [M3]

Olej napędowy

2710 19 43,

2710 20 11

7.

Olej napędowy  arktyczny [M3]

Olej napędowy

2710 19 43,

2710 20 11

8.

Olej napędowy arktyczny Vigor [M3]

Olej napędowy

2710 19 43,

2710 20 11

9.

Benzyna silnikowa 98 Vigor [M3]1

Benzyna silnikowa

2710 12 49

10.

Shell Morlina  S2 BL5

Aeroshell Fluid 412

Lekkie oleje opałowe i pozostałe oleje napędowe

2710 19 47

11.

Nafta oświetleniowa

Benzyny lakowe i przemysłowe

2710 12 21

12.

Olej sprężarkowy

Smary

2710 19 81

13.

Olej hydrauliczny

Smary

2710 19 83

14.

Olej przekładniowy

Smary

2710 19 87

15.

Olej maszynowy

Smary

2710 19 99

16.

Castrol Air filter oil

Benzyna silnikowa

2710 12 25

Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Energii z dnia 15 grudnia 2016 w sprawie szczegółowego wykazu paliw ciekłych, których wytwarzanie, magazynowanie lub przeładunek, przesyłanie lub dystrybucja, obrót, w tym obrót z zagranicą, wymaga koncesji oraz których przywóz wymaga wpisu do rejestru podmiotów przywożących (Dz.U., poz. 2039)

[1] Benzyna silnikowa może występować pod kodami CN: 2710 12 25, z wyłączeniem benzyn lakowych i przemysłowych, 2710 12 41, 2710 12 45, 2710 12 49, 2710 12 51, 2710 12 59, 2710 12 90, 2207 20 00

[2] lekkie oleje opałowe i pozostałe oleje napędowe mogą występować pod kodami CN: 2710 19 46, 2710 19 47, 2710 19 48, 2710 20 15, 2710 20 17, 2710 20 19;

[3] gaz płynny (LPG) może występować pod kodami CN: 2711 12, 2711 13, 2711 14 00, 2711 19 00, z wyłączeniem mieszanin propanu-butanu uzyskiwanych w procesach uzdatniania płynów złożowych;