Prekursory materiałów wybuchowych - Informacja

Prekursory materiałów wybuchowych - Informacja

Szanowni Państwo,

w związku z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1148 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzania do obrotu i stosowania prekursorów materiałów wybuchowych, zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 i uchylające rozporządzenie (UE) nr 98/2013 (Dz.U. L 186 z 11.7.2019, s. 1), działając w imieniu Arge Paliwa spółka z o.o. w Krakowie niniejszym informuję Państwa, iż nabycie, wprowadzenie, posiadanie lub stosowanie prekursorów materiałów wybuchowych wymienionych w załączniku nr 1 oraz załączniku nr 2 (zarówno w postaci własnej, jaki i w mieszaninach lub substancjach zawierających te substancje) do niniejszego pisma podlega obowiązkom w zakresie zgłaszania określonym w art. 9 w/w Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1148 z dnia 20 czerwca 2019 r.

Zał. 1 Nazwa substancji i stężenie granicznie:

Kwas azotowy – stężenie graniczne 3% wagowo
Nadtlenek wodoru – stężenie graniczne 12% wagowo
Kwas siarkowy – stężenie graniczne 15% wagowo
Nitrometan – stężenie graniczne 16% wagowo
Azotan amonu – stężenie graniczne 16% wagowo azotu pochodzącego z azotanu amonu
Chloran potasu – stężenie graniczne 40% wagowo
Nadchloran potasu – stężenie graniczne 40% wagowo
Chloran sodu – stężenie graniczne 40% wagowo
Nadchloran sodu – stężenie graniczne 40% wagowo.

Zał. 2 Heksamina   Aceton   Azotan potasu Azotan sodu Azotan wapnia Azotan amonowo-wapniowy Magnez, sproszkowany Azotan magnezu, sześciowodny Glin, sproszkowany

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2019/1148
z dnia 20 czerwca 2019 r.